Header Banner

Historische inleiding tot het recht deel I Slides 2013

Info Gelieve in te loggen
Professor D. De Ruysscher
Eigenaar KEPS
Cursus Historische inleiding tot het recht deel I
Richtingen
Aantal pagina's 30
Informatie

Slides les 1-2. Dient als aanvullend materiaal in het hoorcollege (naast handboek).